Vraag en antwoord: benzineprijzen/ethanol

Vraag

BP Ultimate 98 kost in Medemblik aan een onbemande pomp € 1,729
En in Hoorn bij een bemande pomp € 1,579
Hoe kan dit?
(deze prijzen waren van 15 april 2020)

Antwoord

De brandstofprijzen van de BP tankstations kunnen inderdaad onderling verschillen. Dit heeft te maken met het feit dat ieder BP tankstation een eigen kosten- en opbrengstenstructuur heeft èn te maken heeft met andere lokale omstandigheden (zoals vraag en aanbod, concurrentie). Dit heeft invloed op de uiteindelijke prijs die aan de pomp berekend wordt. 

Hierbij willen wij u mededelen dat het desbetreffende station (BP De Keern) eigendom is van een Franchise. BP Nederland is hierbij voornamelijk verantwoordelijk voor de levering van BP Brandstoffen en Smeermiddelen aan deze locatie, waarbij de dagelijkse werkzaamheden en organisatorische verantwoording onder deze ondernemer vallen. Als organisatie is het ons volgens de Nederlandse wet verboden om inspraak te hebben op het prijsbeleid van een station. Dit is ook vastgesteld in de Nederlandse Mededingingswet, welke de rechten van een zelfstandige ondernemer beschermd.

Wel geeft BP Nederland regelmatig landelijke adviesprijzen uit. Deze prijzen kunnen de zelfstandige ondernemer gebruiken als richtlijn voor hun plaatselijke verkoopprijs. De BP Landelijke adviesprijzen kunt u terugvinden op : http://bpretail.bp.nl/NL/brandstofprijzen/landelijke-adviesprijzen.html

Vraag

Zit er ethanol in Ultimate 98 van BP?

Antwoord

Aan onze Ultimate 98 word geen ethanol toegevoegd.

De betekenis van de E5 label wilt zeggen dat de brandstof maximaal 5% ethanol kan bevatten. Dus ondanks dat wij aan onze Ultimate 98 geen ethanol toevoegen en het feit dat er geen E0 label bestaat, moeten we de Ultimate 98 brandstof wel een E5 label geven 

Voor benzine bestaan alleen de E5, E10 of E85 labels, waarbij het max. ethanol content (gerelateerd aan de EN normen) wordt aangegeven.